POST ITEM

Tổng rà soát số liệu tàu cá để điều chỉnh giấy phép khai thác thủy sản (15-01-2024)

Tổng rà soát số liệu tàu cá để điều chỉnh giấy phép khai thác thủy sản (15-01-2024)

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công văn gửi UBND tỉnh yêu cầu các tỉnh/thành phố ven biển rà soát số liệu tàu cá để xem xét điều chỉnh hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản vùng khơi trong năm 2024. Yêu cầu các địa phương phải hoàn thiện báo cáo rà soát gửi Bộ trước ngày 31/01/2024.
Tổng rà soát số liệu tàu cá để điều chỉnh giấy phép khai thác thủy sản

Ảnh minh họa

Để có cơ sở xem xét, xác định công bố, điều chỉnh hạn ngạch Giấy phép khai thác thuỷ sản cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển phù hợp với khoản 4, Điều 49 Luật Thuỷ sản năm 2017 và khuyến nghị của Đoàn Thanh tra EC đợt tháng 10 năm 2023 về công tác quản lý đội tàu cá cân bằng giữa cường lực khai thác với hiện trạng nguồn lợi thủy sản; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển khẩn trương rà soát, tổng hợp số liệu tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên theo nghề đã được đăng ký, cấp giấy phép khai thác thuỷ sản.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố ven biển báo cáo đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong triển khai việc giao hạn ngạch Giấy phép khai thác thuỷ sản theo quy định tại Điều 49 Luật Thuỷ sản năm 2017.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cập nhật số tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên đã được đăng ký, cấp giấy phép khai thác thuỷ sản theo quy định của Luật Thuỷ sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật  Thuỷ sản vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thuỷ sản (VNFishbase).

Tổ chức rà soát và xem xét điều chỉnh hạn ngạch giấy phép khai thác thuỷ sản tại vùng biển ven bờ, vùng lộng sát với thực tế số tàu cá hiện có của địa phương phù hợp với quy định tại Điều 49 Luật Thuỷ sản năm 2017.

Báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp số liệu tàu cá của địa phương phải được Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển phê duyệt, ký gửi báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 31/01/2024.

Nguồn : Cục thủy sản