POST ITEM

Cục Thủy sản ban hành “Quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển” (15-01-2024)

Ngày 11/01/2024, Cục Thủy sản ban hành quyết định số 11/QĐ-TS-TTTS về việc ban hành “Quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển”
Cục Thủy sản ban hành “Quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển”

Mục tiêu chính của quy trình là phát hiện và xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển (gọi là tàu cá bị mất tín hiệu kết nối trên biển) để ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đồng thời quy trình này áp dụng đối với các đơn vị thuộc Cục Thủy sản; SNN&PTNN các tỉnh, thành phố ven biển, các đơn vị thực thi pháp luật trên biển; chủ tàu; thuyền trưởng và các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình (thiết bị GSHT).

Theo đó, Trung tâm Thông tin Thủy sản là đơn vị được Cục Thủy sản giao tổ chức trực ban 24/24 giờ theo trình tự 04 bước trong quy trình (Quy trình xử lý dữ liệu theo được thực hiện theo lưu đồ hình ảnh kèm theo) để cung cấp thông tin về dữ liệu giám sát hành trình của tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên bị mất tín hiệu kết nối trên biển cho các đơn vị chức năng thuộc Cục Thủy sản; SNN&PTNT các tỉnh, thành phố ven biển; các lực lượng thực thi pháp luật trên biển; các đơn vị cung cấp thiết bị GSHT và các đơn vị có liên quan xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Quy trình cũng nêu rõ trách nhiệm của Các đơn vị thuộc Cục Thủy sản; các Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản tại địa phương; các Văn phòng Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm soát nghề các tại cảng cá và Tổ chức quản lý tại cảng cá được chỉ định, công bố; Cục Kiểm ngư, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Các đơn vị cung cấp thiết bị GSHT; Chủ tàu và thuyền trưởng.

Lưu đồ mô tả Quy trình xử lý dữ liệu giám sát hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên không duy trì hoạt động hoặc vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển