POST ITEM

Chỉ đạo của UBND Tỉnh bà Rịa-Vũng tàu về tiển khai kết luận của TTCP Phạm Minh Chính tại Thông báo số 412/TB-VPCP về chống khai thác IUU

Chỉ đạo của UBND Tỉnh bà Rịa-Vũng tàu về tiển khai kết luận của TTCP Phạm Minh Chính tại Thông báo số 412/TB-VPCP về chống khai thác IUU

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Thông báo số 412/TB-VPCP ngày 12/10/2023 của Văn phòng Chính phủ tại Hội nghị thúc đẩy các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị đón và làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC); đồng thời xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 5254/SNN-CCTS ngày 31/10/2023, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

  1. Các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

– Khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư; Thủ tướng Chính phủ và các ý kiến kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (đặc biệt tại Quyết định số 81/QĐ-TTg, ngày 13/02/2023 về Kế hoạch hành động chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4; Công điện số 265/CĐ-TTg, ngày17/4/2023 về tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất,tiêu thụ nông sản; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia chống khai thác IUU), các văn bản chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác IUU và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; quyết liệt trong hành động để hoàn thành việc khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC.

– Triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản; tập trung triển khai các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC); quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải sản, các hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá Việt Nam theo hướng bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế nhằm nâng cao đời sống sinh kế của người dân vùng ven biển, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

– Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh chủ động nắm tình hình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ pháp luật về chống khai thác IUU. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm, đặc biệt phải xử lý hình sự đối với các hành vi có tổ chức để môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

– Xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân được giao trách nhiệm; kịp thời động viên, khen thưởng và kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các trường hợp không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao và đưa ra các giải pháp khắc phục kịp thời.

– Nắm rõ tâm tư, nguyện vọng và tình hình thực tế đời sống, sinh kế của người dân để từ đó đề ra các giải pháp căn cơ tạo sinh kế, công ăn việc làm bền vững cho người dân, chuyển đổi nghề giảm thiểu phụ thuộc vào nghề khai thác thủy sản; tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ pháp luật, không vi phạm khai thác IUU.

  1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

– Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh dự thảo báo cáo kết quả sau khi Đoàn Thanh tra EC kết thúc kiểm tra làm việc tại tỉnh.

– Chỉ đạo lực lượng kiểm ngư của tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong tỉnh (Biên phòng, Công an), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, 4 (theo Quy chế phối hợp đã ký kết) và phối hợp liên tỉnh trong tuần tra, kiểm soát phòng, chống tàu vi phạm IUU, nhất là ở các vùng biển trọng điểm. Phối hợp, kiểm tra chéo giữa các lực lượng tham gia để kiểm tra chặt chẽ tàu thuyền tại cảng cá, cửa sông, không để xảy ra trường hợp tàu cá khai thác khi chưa thực hiện đúng các quy định về kiểm soát khai thác IUU.

– Khẩn trương rà soát toàn bộ dữ liệu quản lý hoạt động tàu cá của các địa phương (đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá (VMS)…); đảm bảo số liệu phải khớp, thống nhất giữa báo cáo của địa phương và trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase), thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị chức năng. Xác định tàu cá có nguy cơ vi phạm khai thác IUU (thuộc nhóm tàu cá bị cảnh báo vượt ranh giới trên biển; chưa lắp thiết bị giám sát hành trình; không có giấy phép khai thác, giấy phép khai thác đã hết hạn), lập danh sách, cập nhật thường xuyên và cung cấp cho các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan trong và ngoài tỉnh để phối hợp theo dõi, giám sát đặc biệt, ngăn ngừa vi phạm.

– Tham mưu xử lý dứt điểm các tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, tàu cá có chiều dài từ 06 mét trở lên chưa cấp Giấy phép khai thác thủy sản. Lập danh sách, khoanh vùng đối tượng, nắm chắc địa bàn để theo dõi, giám sát chặt chẽ tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU (tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét trở lên chưa có cấp Giấy phép khai thác thủy sản; tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét lên chưa lắp đặt hoặc ngắt kết nối tín hiệu vệ tinh thiết bị giám sát hành trình; tàu cá hoạt động
thường xuyên vùng biển khơi, vượt ranh giới trên biển Việt Nam và vi phạm vùng biển nước ngoài…).

  1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

– Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các lực lượng chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập bến của tàu cá đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, kiên quyết không cho tàu cá xuất bến đối với: Tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định; tàu cá đã lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng chưa tích hợp với hệ thống giám sát tàu cá; Tàu cá không có giấy phép khai thác thủy sản, giấy phép hết hạn; không có đầy đủ giấy tờ đăng ký, đăng kiểm, trang thiết bị an toàn theo quy định; tàu cá không ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác theo quy định; chưa thực hiện đánh dấu tàu cá hoặc đánh dấu sai quy định; tàu cá vi phạm khai thác IUU.

– Chỉ đạo lực lượng Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên biển (Kiểm ngư, Hải quân, Cảnh sát Biển theo Quy chế phối hợp đã ký kết) và phối hợp liên tỉnh trong tuần tra, kiểm soát phòng, chống tàu cá vi phạm IUU, nhất là ở các vùng biển trọng điểm. Phối hợp, kiểm tra chéo giữa các lực lượng tham gia để kiểm tra chặt chẽ tàu thuyền tại cảng cá, cửa sông, không để xảy ra trường hợp tàu cá khai thác khi chưa thực hiện đúng các quy định về kiểm soát khai thác IUU.

– Phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm tàu cá của các tỉnh khác xuất, nhập bến tại tỉnh nhưng không chấp hành đầy đủ các quy định về chống khai thác IUU; phối hợp điều tra, xác minh, trao đổi, thông báo tình hình, kết quả xử lý đến các cơ quan chức năng của tỉnh có tàu cá vi phạm biết, phối hợp xử lý theo Quy chế phối hợp hoặc nội dung đề nghị phối hợp của các tỉnh.

         4. Công an tỉnh: Phối hợp với các lực lượng Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, đưa ra truy tố, xử lý dứt điểm các hành vi môi giới, móc nối, tổ chức đưa tàu cá, ngư dân Việt Nam đi khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài và các hành vi môi giới chuộc tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về nước trái phép.

       5. Sở Ngoại vụ.

– Tăng cường chủ động nắm tình hình, thu thập thông tin, hồ sơ bằng chứng tại các nước bắt giữ, xử lý tàu cá vi phạm của Việt Nam; kịp thời trao đổi với cơ quan chức năng trong nước xử phạt nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tham mưu các cơ quan liên quan đấu tranh ngoại giao với các nước bắt giữ trái phép tàu cá và ngư dân Việt Nam trên vùng biển Việt Nam, vùng biển chồng lấn chưa phân định ranh giới giữa Việt Nam và các nước.

– Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc xác minh nhân thân của các ngư dân bị nước ngoài bắt giữ; tham mưu báo cáo, đề xuất Bộ Ngoại giao để thực hiện công tác bảo hộ ngư dân về nước, kiến nghị các nước liên quan xử lý trên tinh thần nhân đạo, theo thông lệ quốc tế đối với tàu cá và ngư dân Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài.

            6. Sở Thông tin và Truyền thông: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố định hướng thông tin tuyên truyền; tăng thời lượng, chất lượng thông tin, tuyên truyền về nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam nói chung và của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng, về các tổ chức, cá nhân, tấm gương điển hình trong chống khai thác IUU để động viên, khích lệ và các địa phương chưa thực hiện tốt công tác chống khai thác IUU; thông tin kết quả điều tra, xử lý một số vụ việc điển hình về môi giới, đưa tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép nhằm mục đích răn đe, giáo dục, nâng cao cảnh giác. Chú trọng truyền thông các nỗ lực, giải pháp, kết quả chống khai thác IUU của Việt Nam ở nước ngoài.

        7. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy:Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông trên địa bàn tỉnh và cấp ủy các cấp tăng cường công tác dân vận, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thủy sản, đặc biệt là quy định chống khai thác IUU đến cấp xã, phường, từng cán bộ, đảng viên, từng hộ ngư dân ven biển, các tổ chức, cá nhân có liên quan để hiểu rõ, nắm chắc và cam kết tuân thủ thực hiện các quy định về chống khai thác IUU; quản lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi thông tin gây bất lợi, ảnh hưởng đến nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Việt Nam.

            8. Kiến nghị Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4: Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng của Tỉnh triển khai hiệu quả nội dung Quy chế phối hợp đã ký kết; có kế hoạch tuần tra, kiểm tra kiểm soát tàu thuyền trên biển; trao đổi thông tin, đấu tranh ngăn chặn hành vi khai thác IUU, đặc biệt là công tác xác minh, củng cố chứng cứ, lập hồ sơ xử lý vi phạm; tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các vùng biển tập trung nhiều tàu cá, vùng biển giáp ranh, chồng lấn, tranh chấp với các nước; tập trung tuyên truyền hướng dẫn ngư dân khai thác hợp pháp; có giải pháp bảo vệ kịp thời đối với tàu cá và ngư dân khai thác trong ranh giới vùng biển Việt Nam công bố mà vẫn bị nước ngoài truy đuổi, khống chế, bắt giữ.

          9. UBND các huyện, thành phố ven biển

– Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo chống khai thác IUU; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị, cá nhân không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ trong công tác chống khai thác IUU. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ pháp luật về chống khai thác IUU.

– Tăng cường các biện pháp quản lý đội tàu từ xã, phường, thị trấn ven biển; rà soát, cập nhật, đưa ra khỏi danh sách theo dõi các tàu cá thuộc địa bàn đã chuyển nhượng, chủ tàu và phương tiện không còn cư trú, hoạt động trên vùng biển của tỉnh. Quản lý chặt chẽ danh sách tàu cá nằm bờ không tham gia khai thác thủy sản, chưa lắp thiết bị giám sát hành trình, chưa cấp giấy phép khai thác; thông báo, vận động chủ tàu thực hiện các thủ tục cấp giấy phép theo quy định; rà soát đề nghị xóa đăng ký theo quy định đối với những tàu cá không còn tồn tại hoạt động.

  1. Tổ chức quản lý cảng cá.

– Kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào cảng, tàu cá tham gia hoạt động khai thác thủy sản phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định, đối với các trường hợp vi phạm khai thác IUU phải báo cáo Văn phòng đại diện kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá để tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định.

– Rà soát, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ cả bản giấy và trên phần mềm điện tử (về kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản khai thác bốc dỡ qua cảng, công tác xác nhận, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác…) đảm bảo hồ sơ thực hiện được liên kết theo chuỗi truy xuất được nguồn gốc, lưu trữ khoa học để dễ dàng truy xuất, cung cấp kịp thời.

– Không để xảy ra các lỗi vi phạm nghiêm trọng tương tự như phát hiện tại đợt thanh tra lần thứ 3 của Đoàn Thanh tra của EC vào tháng 10/2022 trong việc xác nhận, chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác.

  1. Công ty/Doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Châu Âu.

– Rà soát, kiểm tra, đảm bảo hệ thống quản lý hồ sơ sản xuất, xuất khẩu thủy sản truy xuất nguồn gốc nguyên liệu nhập khẩu và nguồn gốc nguyên liệu được khai thác từ Việt Nam. Lưu ý chứng từ liên quan đến nguyên liệu đưa vào chế biến, số lượng hàng tồn, nguyên liệu bảo quản chưa đưa vào chế biến.

– Khẩn trương rà soát, chuẩn bị kỹ hồ sơ, lưu trữ khoa học, dễ dàng truy xuất để cung cấp, báo cáo kịp thời./.

(Nguồn: Công văn số 15788/UBND-VP)